Sisekorraeeskirjad


TEATRIKINO KÜLASTAJATELE


TEATRIKINNO SISENEDES ON KEELATUD:
• kaasa võtta sööke ja jooke
• kanda õueriideid
• kaasa võtta suuremaid kotte ning esemeid, mis takistavad saalis teiste kinokülastajate liikumist ridade vahel, seades sel moel ohuolukorras evakueerimise ajal ohtu inimelu.

SAALIS:
• seansil viibimiseks peab kliendil olema ette näidata kehtiv kinopilet.
• kinopilet kehtib ühele inimesele vaid piletil märgitud seansile.
• keelatud on kaaskülastajate häirimine ning kinoelamuse rikkumine sh mobiiltelefoni kasutamine.
• keelatud on kino vara tahtlik rikkumine või hävitamine sh jalgade asetamine ees asetsevale istmele.
• keelatud on filmi salvestamine.

TEATRIKINOL ON ÕIGUS:
• nõuda vanusepiiranguga filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostmisel isikut tõendavat dokumenti.
• müüa kinopileteid vanusepiiranguga filmidele alla kehtestatud vanuses isikutele, seda juhul, kui nende saatjaks on täisealine isik.
• mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnuste ja/või avalikku korda rikkuvatele isikutele.
• mitte müüa pileteid piisava kehakatteta (näiteks rannariietes) või tugevate isiklike hügieeniprobleemidega isikutele.
• kinost mitteolenevate põhjuste korral pileteid mitte tagasi osta või ümber vahetada.
• sundida kinost väljuma kino sisekorraeeskirju rikkuvaid isikuid neile piletiraha tagastamata. Raskema korrarikkumise puhul teda ka kinni pidada kuni politseile üleandmiseni.
• konfiskeerida pilet ning sundida kinost lahkuma ettevõtet petta üritanud isikut.
• keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud kino sisekorda või jäänud vahele pettusekatsega.

TEATRIKINO SOOVITAB:
• kinokülastajatel koheselt pöörduda fuajees viibiva saalitöötaja poole ning teavitada neid seansil viibivatest isikutest, kes rikuvad teiste kinokülastajate filmielamust.
• lastevanematel pöörata tähelepanu filmi soovituslikule vanusepiirangule.VANUSEPIIRANGUD


Vanusepiirangud, rahvusvahelise terminiga ratings, on kehtestatud eesmärgiga takistada lastel ja noortel nägemast nende vanusele sobimatuid filme ning aidata lapsevanematel orienteeruda kinode filmivalikus.
Sarnane süsteem on kasutusel pea kõikjal maailmas. Osades riikides määravad vanusepiiranguid ametlikud hindamiskomisjonid, paljudes maades, nagu ka Eestis, aga filmilevitajad. Eestis reguleerib nimetatud valdkonda ka EV Lastekaitse seadus.

rate_pere
PERE
Perefilm
Sobib vaatamiseks kõige väiksematele kinosõpradele.
rate_l
L
Lubatud kõigile
L Sobib vaatamiseks igas vanuses filmisõpradele, ehk siis käesolev film kedagi millegagi solvata, shokeerida ega hirmutada ei tohiks.
rate_ms6
MS6
Alla 6 a. mittesoovitatav
Tegelikult täitsa perefilm, aga selles võib esineda hetki, mis pisemaid ehmatada võivad.
rate_ms12
MS12
Alla 12 a. mittesoovitatav
Filmis võib esineda stseene, mis pole sobilikud alla 12-aastastele.
rate_k-12
K-12
Alla 12 a. keelatud
Filmis esineb sellist keelekasutust ja/või vägivaldseid stseene, mis muudavad selle alla 12-aastastele vaatajatele sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
rate_k-14
K-14
Alla 14 a. keelatud
Filmis esineb sellist keelekasutust, ohtralt paljast pinda ja/või jõhkraid vägivaldseid stseene, mis muudavad selle alla 14-aastastele vaatajatele sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
rate_k-16
K-16
Alla 16 a. keelatud
Filmis esineb niivõrd karmi keelekasutust, julgeid seksistseene ja/või sedavõrd räiget vägivalda, mis muudab selle alla 16-aastastele vaatajatele täiesti sobimatuks. Täiskasvanud saatjaga lubatud.
rate_k-18
K-18
Alla 18 a. keelatud

Filmis esineb niivõrd karmi keelekasutust, julgeid seksistseene ja/või sedavõrd räiget vägivalda, mis muudab selle alla 18-aastastele vaatajatele täiesti sobimatuks.