Kuressaare Teater

15. April 2024

Loomingulise juhi konkurss

Sihtasutus Kuressaare Teater kuulutab välja avaliku konkursi

Loomingulise juhi

ametikoha täitmiseks alates 01.09.2024

Loominguline juht arendab ja juhib Kuressaare Teatri loomingulist tegevust ja meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise, repertuaariplaani koostamise ja kõrgel kunstilisel tasemel elluviimise, loomingulise meeskonna valimise ja rakendamise ning loomenõukogu töö juhtimise eest.

Kandideerimise aluseks on:

 • erialane kõrgharidus
  • eesti kultuuri- ja teatrielu väga hea tundmine
  • eesti, vene ja inglise keele oskus
  • hea suhtlemis- ja väljendusoskus
  • algatus-, koostöö- ja analüüsivõime
  • resideerumine Saare- või Muhumaal

Kandideerijal palume esitada:

 • elulookirjeldus
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • kirjalik visioon Kuressaare Teatri loomingulisest tulevikust

Kandideerimise dokumendid palume saata e-postile: konkurss@saare.ee. Konkursi lõpptähtaeg on 17. mai 2024.