Valner Valme

Postimees, 28. november 2007

Betti Alver vältimatutes ajaloosündmustes

Uue ajaloo- ja kirjanduseainelise lavastuse «Võlg» autor ja peaosatäitja Katrin Saukas vastas enne esietendust mõnele küsimusele.

Sisu algab 1939. aasta lepingust, millega Eesti Vabariigi valitsus lubas oma territooriumile veerandsada tuhat punaväelast. Aga miks nende sündmustega koos just Betti Alver?

Aga kes siis veel? Betti Alver sündis 1906. aastal. Mina pool sajandit hiljem. Mõlemad oleme raudteeäärsed.

Selge. Mis vahenditega annab mastaapseid ajaloosündmusi edasi väike näitlejakoosseis?

Lavaloos on tegelasi neli: Talvik, Alver, Ärm, Väike Prints. Sündmuste käik ajaloos on ühtede jaoks traagiline, teiste, liiga paljude jaoks aga progressiivne, uuenduslik, uusi võimalusi pakkuv. Intelligents, kelle enesemääratluse dominandiks oli märksõna «kohanemine», unustas kiiresti, et ka nende ülekuulamise ajal oli kirjutuslaual relv.

Palju oli neid inimesi, kes pärast Talviku hääbumist Siberis Alveriga tema kohutavas loomevaikuses kaasa mõtlesid, imetlesid? Vähe. Aga oli, ja nemad jäid truuks. See on Ärm. Betti Alver on öelnud, et tema võiks ju andestada, aga Talviku eest seda teha ei saaks.

Ma ei tea, mida Betti Alver Heiti Talviku ülekuulamistest teada sai. Mina sain neid protokolle lugeda. Võin ainult aimata tema hirmu Heiti avatuse pärast.

Mõtleja ja luuletaja Talvik oli väga haavatav eluoluliste küsimuste lahendamisel, äärmuslik oma tekstide sõnastuses, alatasa endaga rahulolematu – ja sellepärast külastab teda Väike Prints, kel hoopis teistsugused mured.

Kas naisena mõistsite lavalugu kirjutades Alveri valikuid või teinuksite teisiti?

Minul, Katrin Saukasel, on jalge all suur olemise õppimise teekond. Aga seda usun kindlasti, et vägivaldses keskkonnas on naisena luua ja end kuuldavaks teha võrratult raskem kui mehel.

Betti Alver on öelnud, et tema luule ei kanna seelikut ega pükse. Muidugi suudan ma kujutleda, kui hirmuäratavana Betti võis mõjuda. Ja just naisena. Ka mina ei oska vastata küsimustele, mis ta õhku jättis. Ja sellepärast on mul seda lavalugu vaja. Et neid küsimusi laval esitada. Aidake mõelda!